Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
  • tengernyi utazás

Nyereményjáték szabályzat

 
Utazzon a 25 éves Coral Tours utazási irodával és nyerje meg jövő évi utazását!
 
 
1. A Coral Tours Kft. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.) nyereményjátékot hirdet.
 
2. A játék időtartama és szervezési helyszíne
A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2020. március 01. 00:00 óra és 2021. december 20. 17:00 óra között. Sorsolás: 2022. január 20. 11 óra.
Sorsolás helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.
Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.
 
3. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon csak Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik 2020. március 01. és 2021. december 20. között a szükséges előleg befizetésével lefoglalják a Coral Tours által szervezett utazásukat. A nyeremény átvételének feltétele az utazás teljes összegének kiegyenlítése. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.
A játékban nem vehetnek részt a Coral Tours Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § 1. pont).
A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.
 
4. A játék menete
A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján véletlenszerű sorsolás útján választja ki a nyertest.
 
5. Nyereményok
  • fődíj: amely 25 x 25.000 Ft, azaz 625.000 Ft értékű ajándékutalvány, amely a Coral Tours saját szervezésű útjaira váltható be 2022-ben
  • egy hosszú hétvége a 4*-os Hotel Club Tihanyban 2022-ben
  • 25 db tárgynyeremény (5 db gumimatrac, 5 strandtörölköző, 5 db napvédő sátor, 5 db strandtáska, 5 db kültéri játék)
A nyerteseket e-mailben értesítjük, a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.
 
6. Nyertesek értesítése
A nyertest emailben, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23 a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül. 
A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.
Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét közösségi média oldalain, valamint weboldalain. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.
A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.
 
7. Adatvédelmi szabályok
A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Coral Tours Kft., valamint annak kapcsolt vállalkozásai a játék lebonyolítása, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezeljék, tárolják és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenységük céljából felhasználhassák.
A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is a coral@coraltours.hu e-mail címen.
Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.
A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, valamint a Coral Tours Kft. adatvédelmi nyilatkozatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 
8. Vis major
Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
A vis major esetet a weboldalon kell megjeleníteni.
 
9. Nyereményjáték megszűnése
A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.
 
10. Egyéb rendelkezések
A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy Facebook/Instagram üzenetet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.
A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.